Câu chuyện thứ 2: THU NHẬP NHÂN ĐÔI, LO XA MỚI ĐÚNG

– Bạn mới lập gia đình…thu nhập cũng quay vào ô nhân 2
– Bạn mới lập gia đình…cũng là thời điểm gia đình nhỏ phải có thêm thành viên mới
– Bạn có thêm thành viên mới…con bạn rồi cũng lớn cũng cần 1 góc riêng tư
=> giải pháp nào để ko phải đổi nhà trong 1 thời gian ngắn ??? Đơn giản xem bên dưới
=> 1PN + 1 sẽ là giải pháp kinh tế tối ưu cho những gia đình nhỏ mới góp gạo thổi cơm chung

Kết luận: Với 200 triệu ++ con bạn sẽ có sẵn 1 góc riêng tư giữa SG đất trật người đông… giúp bé tự lập hơn trong cuộc sống…
Chỉ có thể là: Vincity Grand Park – Thành Phố Công Viên …Singapore & more…
For more imformation please contact: 0966338938

du-an-vincity